Kara Delik !!!


Kara Delik : Çekim sahasına giren her şeyi (ışık dahil) yutan, çok büyük çekim gücüne sahip Uzay Bölgesidir. Kara Delik’lerin, devasa kütleye sahip yıldızların, termo nükleer yakıtlarının bitmesi durumunda kendi içine çökmesiyle meydana

geldiği sanılmaktadır.

Kara Deliklerin mevcudiyeti, teorik ve matematiksel olarak ispatlanmıştır. Ancak bir Kara Delik doğrudan gözlenemez, fotoğrafı çekilemez, çünkü ışık dahi, Kara Deliğin çekim gücünü aşıp ufuk hattından dışarıya çıkamaz. Yani Kara Deliklerin, var olduğuna dair direkt kanıt bulunamaz ancak Kara Delik, yakınlarında bulunan izlenebilir materyal (Yıldızlar, gazlar, tozlar, ışık) üzerindeki, değişim ve etkiler gözlenerek tespit edilir.

Yani Kara Delik civarında bulunan ve Kara Deliğin çekim alanına giren izlenebilir yıldızlar, gaz ve toz kümeleri takip edilir, değişimler, tedrici azalmalar ve yok olmalar saptanarak Kara Delik’lerin varlığına hükmedilir.

Veya Uzay araştırmaları sırasında bir bölgede çok büyük bir kütle tespit edilir. Yani büyük bir yerçekiminin mevcudiyeti saptanır ancak bölgede Karanlıktan başka hiçbir şey tespit edilemezse, Kara Deliğin mevcudiyeti anlaşılır. Aşağıda Samanyolu Galaksimizin ortasında olduğu tespit edilen Kara Deliğin bir simulasyon resmi görülmektedir.

Kütlesi çok büyük Yıldızların, çekim kuvvetleri de çok fazladır. Bu nedenle büyük Yıldızlar, bulundukları bölgedeki uzayı büker ve büzüştürür. Gergin bir çarşaf üzerine bırakılan ağır bir Top, çarşafı nasıl çukurlaştırırsa, çok büyük Yıldızlar, bulundukları uzay zamanda kendi bölgelerini, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi büker, büzüştürür ve çöktürür.
Kara Delik bölgelerinde ise büzüşme ve çökme çok daha şiddetli olur. Uzay adeta delinmiş ve yırtılmıştır. Uzay bir huni şeklinde, dipsiz bir kuyu şeklini alır. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere Işık dahi sızmayan, her şeyin içine çekildiği bir kara delik oluşur
Kara Delik’lerin çekimine kapıldıktan sonra geri dönülmesi imkansız olan sınırına, Ufuk (Horizon) hattı denir. Ufuk Hattından sonra çekim gücünün en yoğun olduğu nokta, Kara Deliğin merkezidir. Kara Deliğin merkezinde çekim Sonsuzdur. Bu noktada, kütle yok olmakta, uzay ve zaman durmakta, her şey sonsuz yoğunluğa ve Birliğe dönüşmektedir. Bu noktaya Tekillik (Singularity) denmektedir. Aşağıdaki resimde Ufuk Hattı ve Tekillik bölgesi görülmektedir.
Beyaz Delik : Tüm maddeyi absorbe eden Kara Deliğin aksine, Evrene madde ve enerji püskürten bir deliktir. Yani Beyaz Delik, Kara Deliğin karşı ucudur. Einstein’in Genel İzafiyet kuramına göre Evrende her şey simetriktir. Kara Deliğin simetrisi de Beyaz deliktir. Dolayısıyla aslında Kara Delik dipsiz bir kuyu değil, ucu Beyaz Delik şeklinde, emilen maddeyi enerji olarak püskürten bir deliktir.

Yani Kara Delik, Beyaz Deliğe bağlıdır. Beyaz Delik de Kara Deliğe bağlıdır. Kara Deliğin sonsuz çekme gücüyle emdiği materyal aynı Evrene veya başka Evrenlere, Beyaz Delik’ ten madde ve enerji olarak fışkırmaktadır.

Aşağıdaki resimlere bakınız. Soldaki resim, Kara Deliğin Başka Evrenlere Beyaz Delik olarak açılımını, sağdaki resim ise Kara Deliğin Aynı Evrene Beyaz Delik olarak açılımını göstermektedir.

Beyaz Delik’ler, teorik ve matematik olarak ispat edilmiş olmasına karşın Astronomlar bugüne kadar hiçbir Beyaz Delik tespit edememişlerdir. Ancak Evrenin en uzak köşelerinden bile Akıl almaz derecede Enerji kusarak parlayan ve Kuasar adı verilen devasa Galaksilerin, Beyaz Delik olabileceği tahmin edilmektedir. Çünkü bu Galaksilerin ortalarında büyük Kara Delikler olduğu saptanmaktadır. (Bakınız. NASA görüşü)
Solucan Deliği : Kara Delik ile Beyaz Deliği birbirine bağlayan tünellere de Solucan Deliği (Warmhole) denmektedir. Solucan Deliklerini, matematiksel olarak formüle eden Einstein ile çalışma arkadaşı Nathan Rosen’e izafeten, Solucan Deliklerine aynı zamanda “Einstein-Rosen köprüsü” de denmektedir. Solucan Delikleri de tamamen teoriktir. Bugüne kadar Hiçbir Astronom Solucan Deliği tespit edememiştir. Ancak Birçok Fizikçi ve Astronom, Solucan Delikleri yoluyla Paralel Evrenlere geçilebileceğine, Bu kanalla Evrenler arasında iletişim kurulacağına, Uzay ve Zaman içinde, solucan Delikleri içinden kestirme olarak seyahat etmenin mümkün olacağına inanmaktadır.

Bilgi Kitabı’ nın, Nisan.1985 tarihli 10.Fasikül – Sh.119 da 
9- Kara Delikler, Santrifüj hızı azalan Meteorları yutan çok Güçlü Enerji Hortumlarıdır.

10 – Bu Hortumlar, içine aldığı Meteorları anında Enerjiye dönüştürerek, Evreninizin azalan Enerjisini takviye eder.

11 – Bu Enerjiler, Beyaz Delikler tarafından Evreninize nakledilir. Bu bir Sirküle Sistemidir. Biri yutar, biri kusar. denmektedir.

( Bilgi Kitabı Fas.10-Sh.119 için tıklayınız.)

Bilgi Kitabı’ nın, Nisan.1988 tarihinde yayınlanan 28.Fasikül – Sh.365 de
Bu Nefes Halkası Atomik Bütününüzün yaşamını idame ettirir. Sizin Kara ve Beyaz Delik diye adlandırdığınız Enerji boşlukları buralara açılır. Biri Yakar, biri Üfler. Bu görünmez Nefes hem Santrifüj Evrene kamçı, hem de diğer Âlemlere Güç olmaktadır.denmektedir.  ( Bilgi Kitabı Fas.28-Sh.365 için tıklayınız.)
Bilgi Kitabı’nın Mayıs.1989 tarihinde yayınlanan 35.Fasikül – Sh.472 de Not : Birleşik Kap Nizamı Beyaz ve Kara Deliklerden dengelenir. denmektedir.  ( Bilgi Kitabı Fas.35-Sh.472 için tıklayınız.)
Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Bilgi Kitabı, Dünya İlminde halen teori ve matematiksel olarak geliştirilmiş olan Kara ve Beyaz Delikleri dolayısıyla Solucan Deliklerinin mevcudiyetini teyit etmekte, ayrıca “Biri yutar, biri kusar ” “ Biri Yakar, biri Üfler” “ Evreninizin azalan Enerjisini takviye eder” diyerek Kara ve Beyaz deliklerin birlikte var olduğunu, Kara Deliklerin, ömürleri tükenen ve dönme hızları azalan materyali yutarak enerjiye çevirdiğini, Beyaz Deliklerin de bu enerjiyi ihtiyacı olan Evrenlere naklettiğini belirterek, Kara ve Beyaz Deliklerin henüz bilinmeyen işlevini açıklamaktadır.Bilgi Kitabı’ nın Sh.119 da bahsettiği “Santrifüj Evren” içinde bulunduğumuz Madde Evrenleridir. Bilgi Kitabı, Dönme etkisiyle dengede duran Evrenimize, Santrifüj Evren tabir etmektedir. “Diğer Alemler” diye bahsettiği ortam ise Bizlerin henüz göremediği-tespit edemediği Anti Madde Alemleridir.

 Bilgi Kitabı ifadesinden, bazı Kara ve Beyaz Deliklerin, Bizim Santrifüj Evrenimizden çektiği materyali, yine Santrifüj Evrenimize enerji olarak üflediği, bazı Kara ve Beyaz deliklerin ise Diğer Alemlerden enerji çekerek, Santrifüj Evrenimize aktardığı, aynı şekilde başka Kara ve Beyaz Deliklerin de, bizim Santrifüj Evrenimizden çektiği enerjileri, Diğer (Görünmez) Alemlere aktardığı anlaşılmaktadır.

Yani Santrifüj Evrenler çeşitli Solucan Delikleriyle birbirine bağlı bulunduğu gibi, Santrifüj Evrenlerle, Diğer (görünmez) Alemlerin de birbirine çeşitli Solucan Delikleriyle bağlı olduğu açıklanmaktadır.

Yukarıda açıklanan Bilgi Kitabı bilgileri, NASA bulgularıyla teyit edilmiş ve Galaksimizin ortalarında çok büyük çekim gücüne sahip bir Kara Delik ile Galaksimize Diğer Alemlerden ANTİ MADDE fışkırtan çok büyük bir Enerji kaynağının (Beyaz Delik) tespit edildiği NASA tarafından açıklanmıştır.

Galaksimizdeki Anti Madde kaynağı hk. da GRO Açıklaması için tıklayınız.

Galaksimizin merkezinde bulunan Anti Madde enerji kaynağının resmi için tıklayınız.

Galaksimizin merkezinde bulunan Kara Delik resmi için tıklayınız.Birleşik Kap Nizamı Beyaz ve Kara Deliklerden dengelenir” Cümlesiyle açıklanan şudur. Bilgi Kitabı, Atomik Bütün içinde (Gürz içinde) birbirinden ( Nefes Halkaları denen Enerji Panelleriyle ) izole edilmiş durumda çeşitli yoğunlukta Evrenler bulunduğunu açıklamakta, Birbirinden izole edilmiş bulunan Evrenlerin ihtiyaç duyduğu Enerjiyi, otomatikman sağlayan sisteme Birleşik Kap Nizamı demektedir.

Birleşik Kap Nizamı, izole edilmiş Evrenlerin yoğunluklarına göre ihtiyaç duyduğu enerjileri, fazla enerjisi olan Evrenlerden ve Diğer Alemlerden, Kara Delikler yoluyla sağlamakta ve Beyaz delikler kanalıyla otomatikman göndermektedir. Bu çalışma şekli Fizik’teki Birleşik Kaplar Yasasına aynen uymaktadır.

Sonuç ; Evrenimizde var olan Hakikatler önce araştırıcı düşüncelere yansımakta (Bilgiler üst Boyutlardan açılan Bilinçlere özellikle yansıtılmakta), yansımayı idrak eden araştırmacılar Teoriler ve Nazariyeler kurmakta, zaman içersinde gelişen bilgi ve teknolojiyle, Teorilerin-Nazariyelerin kademe kademe tatbikata alınma imkanı doğmakta, böylelikle Düşünceler Hakikat olmaktadır.Bilgi Kitabını, ilk okuduğum sene olan 1995 senesinde, Kara ve Beyaz Delikler hakkında araştırma yapmış, Kara Delikler hakkında çok az, Beyaz Delikler hakkında ise hemen hemen hiç bilgi bulamamıştım.

11 sene sonra 2006 yılında tekrar konuya döndüğümde, geçen zaman içinde Astronomide ve Teknolojide sağlanan gelişmeler sonucunda elde edilen bilgilerin, Bilgi Kitabının 1985 yılında aktardığı Bilgilere açıklık kazandırdığını ve tamamen teyit ettiğini müşahede ettim. Bu nedenle Bilgi Kitabının, Bilinmezler ve gelecek hakkındaki olağanüstü Bilgilerini, yukarıda özetlenen bilgi aktarımıyla ve ilgilenenlerle paylaşıyorum.

Reklamlar